Introductie

mango

Gemaakt van afgedankt fruit.

We leven in een wereld waarin grondstoffen iedere dag meer en meer schaars worden. Elk jaar wordt wereldwijd 1.3 miljard ton voedsel weggegooid. Dat is ongeveer eenderde van de gehele productie. Van al het fruit dat we in de wereld verbouwen voor consumptie, wordt 45% weggegooid. 30% van ‘s werelds landbouwgrond wordt gebruikt om voedsel te produceren dat verspilt zal worden.

Boeren laten tot wel 40% van hen oogst achter op de akkers, omdat het niet voldoet aan de cosmetische standaard van de supermarkten.

In vermogende landen zijn diverse redenen waarom voedsel wordt weggegooid. Dit heeft vaak te maken met het feit dat de consument te veel heeft gekocht. Het komt ook voor dat de retailer voedsel afkeurt op basis van uiterlijke eigenschappen. 10% van alle broeikasgassen in de vermogende landen komt voort uit het verbouwen van voedsel dat nooit wordt gegeten.

Naast het probleem “food waste” is ook de productie van dierlijk leer een duurzaam probleem, waarvan de impact het grootst is in de armere regionen in de wereld. 

 

 

Ieder jaar slacht de wereldwijde leer industrie meer dan een miljard dieren voor verdere verwerking van de huiden. De verontreiniging die jaarlijks vrij komt bij de productie van al het dierlijk leer is wereldwijd ± 650 miljoen kilo co2.

Wat als we fruitafval niet zouden zien als restproduct maar als waardevol uitgangsmateriaal? De afgelopen jaren hebben wij geëxperimenteerd hoe fruitafval kan worden omgezet in leer-achtig materiaal. Het is ons gelukt een natuur en diervriendelijk product op de markt te brengen.

Ons streven is dat Fruitleather kan worden verwerkt in schoenen, mode accessoires en kan worden gebruikt in de interieur en meubelbekleding.

"Fruit" en "Leather" verbindt twee werelden waarin wij het afval van de ene industrie gebruiken om het vervuilende systeem van de leerindustrie radicaal te veranderen.

Gemaakt van afgedankt fruit.

 

We leven in een wereld waarin grondstoffen iedere dag meer en meer schaars worden. Elk jaar wordt wereldwijd 1.3 miljard ton voedsel weggegooid. Dat is ongeveer eenderde van de gehele productie. Van al het fruit dat we in de wereld verbouwen voor consumptie, wordt 45% weggegooid. 30% van ‘s werelds landbouwgrond wordt gebruikt om voedsel te produceren dat verspilt zal worden.

Naast het probleem “food waste” is ook de productie van dierlijk leer een duurzaam probleem, waarvan de impact het grootst is in de armere regionen in de wereld.

Ieder jaar slacht de wereldwijde leer industrie meer dan een miljard dieren voor verdere verwerking van de huiden. De verontreiniging die jaarlijks vrij komt bij de productie van al het dierlijk leer is wereldwijd ± 650 miljoen kilo co2.

What if we did not see fruit waste as a residue but as a valuable starting material? Over the years we have been experimenting on how to convert left-over fruit into leather-like material. By doing so, we are able to bring a eco-friendly and animal-friendly product to the market.

Ons streven is dat Fruitleather kan worden verwerkt in schoenen, mode accessoires en kan worden gebruikt in de interieur en meubelbekleding.

"Fruit" en "Leather" verbindt twee werelden waarin wij het afval van de ene industrie gebruiken om het vervuilende systeem van de leerindustrie radicaal te veranderen.

 

Gemaakt van afgedankt fruit.